top of page

HOONETE MUDELPROJEKTEERIMINE
 

Ehitussektor seisab projektide elluviimisel silmitsi üha suuremate väljakutsetega: tähtajad lühenevad, kvaliteeti tuleb pidevalt tõsta ning eelarved on sageli piiratud. See on enamasti tingitud tööprotsesside killustatusest, infovahetusprobleemidest ja üha kasvavast tehnilisest keerukusest. Tänu mudelprojekteerimisele saab neid probleeme vältida ja lahendada, keskendudes ehitusprotsessi paremale korraldamisele ja digitaalsete mudelite kasutamisele.

Mudelprojekteerimist inglise keeles tähistav lühend „BIM“ (Building Information Management) viitab sisuliselt teabe haldamisele ja vahetamisele.

Sõltuvalt konkreetsetest projektidest saab mudelprojekteerimist rakendada mitmeti. Seda saab kasutada näiteks hoonete 3D mudelite koostamiseks ja materjalikoguste arvutamiseks. Samuti saab selle abil ennetada ja kõrvaldada vigu juba arvutis, mitte alles ehitusplatsil.
 

Mudelprojekteerimine ehk BIM võimaldab ehitusprojektiga seotud erinevate osapoole vahelist infovahetust. Juba projekti varases järgus teostatakse analüüsid, kontrollimised ja visualiseerimised, et ennetada probleeme, mis täitmisjärgus sageli esile kerkivad. Tänu pidevalt ajakohastatavatele digitaalmudelitele saab ehituskulusid paremini juhtida ja ehituskvaliteeti parendada juba varases etapis, enne kui muudatustest tingitud kulutused kasvavad suureks.

Seega ei ole mudelprojekteerimine eesmärk omaette, vaid tõhus koostöölahendus, millesse on kaasatud kõik projekti väljatöötamisega seotud osapooled.

bottom of page