top of page

GEOLUX

GEOLUX

OÜ Geolux on 2004. aastal asutatud insenertehnilise nõustamise ja projekteerimisega tegelev ettevõte, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste tehnoloogilistele lahendustele. Meie nõustamisteenused hõlmavad ehitus- ja kinnisvarasektorile suunatud terviklahendusi. Geoluxi eesmärk on luua säästev ja inspireeriv keskkond, pöörates tähelepanu kvaliteedile ja detailidele. Loome oma klientidega pikaajalised suhted, mis põhinevad teadmistel, usaldusväärsusel ja kvaliteedil. Ettevõtte asub Tallinn ning tegutseb rahvusvaheliselt.

ABOUT GEOLUX

OÜ Geolux is an engineering consulting company, founded in the year 2004, specializing in technological solutions for the built environment. Our consultancy services offer overall solutions to the construction and real estate market in the planning and development stages. Geolux has a vision of creating sustainable and inspirational environments that value quality and details. We strive for long-term relations with our clients based on knowledge, reliability, and quality. The company has its seat in Tallinn and operates internationally.

PROJEKTID

RESIDENTIAL

OFFICE AND EDUCATION

COMMERCIAL AND PUBLIC

TEENUSED

OÜ Geolux
Tornimäe 7-49
10145 Tallinn
Estonia

+372 56944842

KONTAKT

OÜ Geolux
Tornimäe 7-49
10145 Tallinn
Estonia

+372 56944842

KVK PROJEKTEERIMINE

Pakume projekteerimisteenuseid kliimatehnika, kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni vallas.  Teenused hõlmavad kõiki hoone elutsükli etappe, sealhulgas hoone/süsteemi ideelahendus, projekteerimine, uuringud, tehnosüsteemine väljatöötamine ja dokumentatsiooni koostamine.

HOONETE MUDELPROJEKTEERIMINE  (BIM)
 

Pakume projekteerimislahendusi, mille raames kõikide projekteerimisvaldkondade spetsialistid loovad ühiselt koondmudeli, mille eeskärk on pakkuda ajalist kokkuhoidu ning vähendada kulusid ja keskkonnamõju. Mudelprojekteerimine võimaldab teostada ka keerukamaid kolmemõõtmelisi projekteerimislahendusi.

ENERGIA JA KESKKOND
 

Insenertehnilisel projekteerimisel keskendume inimeste ja looduse vahelistele seostele tehiskeskkonnas, kus on vaja ühitada esteetika ja meeldiva sisekliima. Seda selleks, et hoone pakuks paljudeks aastateks meeldivat, tervislikku ja tööviljakust toetavat keskkonda.

KOOSTÖÖ

                                                                ... Incoordiga
Alates 2010. aastast teeb Geolux koostööd keskkonnasäästlikkusele pühendunud Rootsi ehitusnõustamisettevõttega Incoord. Incoord teostab projekteerimistöid KVK, vesivarustuse, elektrisüsteemide, valgustuslahenduste ja hooneautomaatika vallas.

bottom of page