top of page

ENERGIA JA KESKKOND
 
Keskendume oma klientide vajadustele ning töötame välja konkreetsed ja optimaalsed lahendused reaalsetele probleemidele, lähtudes tervisekaitse, ohutuse, säästlikkuse, kliimamuutuse, energiakasutuse ja keskkonnaga seotud aspektidest.

Meil töötavad praktilistele lahendustele pühendunud keskkonnaeksperdid, kes tagavad hoonete projekteerimise kooskõlas uusimate nõuetega keskkonnasõbralike ehitustehnoloogiate vallas.
 

Küte, ventilatsioon ja kliimatehnika (KVK) kuuluvad hoone energiamahukate tehnosüsteemide hulka. Ainuüksi jahutus moodustab märkimisväärse osa ärihoonetes tarbitavast elektrienergiast. KVK-süsteemides tarbetult kulutatava energiahulga vähendamine on oluline lähtekoht hoonete säästlikumaks muutmisel, võimaldades samas vähendada käituskulusid. Sellisel viisil energiatarbe vähendamine on sageli tasuv investeering.
 

Kasutame kliima- ja energiasüsteemide simulatsioonide loomiseks tarkvaraprogramme, nagu IDA Indoor Climate and Energy, et koostada üksikasjalikud arvutused ja prognoosid hoonete energiakasutuse kohta. Sisekliima termodünaamiline mitmetsooniline simulatsioon, mis hõlmab kogu hoone energiatarvet, on suureks abiks projekteerimisel ning KVK-lahenduse jaoks sobivate komponentide valimisel. Tänu sellele suudame investeerimis- ja hoolduskulusid silmas pidades projekteerida tehnilisi lahendusi, mis tagavad väikese energiakulu, säilitades seejuures hoones viibijatele maksimaalselt meeldiva sisekliima.
 

bottom of page