top of page

BIM
 

Byggsektorn står inför stora utmaningar vid för genomförandet av projekt: tiderna förkortas, kvaliteten måste förbättras och budgeten är ofta stram. Detta beror vanligtvis på en mycket fragmenterad process, kommunikationsproblem och en ökande grad av tekniska aspekter. Utmaningarna kan förebyggas,  och i många fall, lösas med Building information management  (BIM), som fokuserar på bättre organisering av byggprocessen och erbjuder ett samarbete baserat på användningen av digitala modeller som ska utbytas mellan projekt.

Beroende på de möjligheter och fördelar som erbjuds kan BIM implementeras genom olika strategier. Till exempel kan BIM användas för att producera 3D-byggnadsmodeller och beräkna materialmängder. Vidare kan BIM också användas för att förutse fel och rätta dessa direkt på datorn istället för på plats.
 

BIM, är en metod som gör det möjligt att utbyta data mellan de olika aktörerna som är involverade i ett byggprojekt. Analyser, kontroller och visualiseringar utförs mycket tidigt i studien av ett projekt så att många frågetecken kan elimineras innan genomförandefasen. Med kontinuerligt uppdaterade digitala modeller kontrolleras byggnadskostnaderna bättre och byggnadens kvalitet förbättras redan i ett tidigt skede innan kostnaderna får för stor inverkan.

När det används på rätt sätt så är BIM en effektiv arbetsmetod som involverar alla inblandade aktörer i byggprojektet.

bottom of page