top of page

ENERGI OCH MILJÖ
 

Vi fokuserar på våra kunders affärsbehov och utvecklar lösningar för verkliga problem. Vi optimerar möjligheter relaterade till hälsa och säkerhet, hållbarhet, klimatförändringar, energi och miljö.

Vi har miljöexperter som brinner för miljöbyggnadsteknik och för att främja byggnadsdesign i våra projekt.

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) är energiintensiva mekanismer i byggnader. Bara kylning av lokaler står för en betydande andel av den el som konsumeras i kommersiella byggnader. Att minska energianvändningen genom bättre installationslösningar och produktval är ett sätt för oss att bidra till en hållbarare utveckling av byggnader. Bättre installationslösningar innebär också lägre driftkostnader.   


Vi utför klimat- och energisimuleringar med IDA ICE för inomhusklimat och energi och för att beräkna byggnaders energiprestanda. Genom dynamiska simuleringar i flera zoner av det termiska inomhusklimat, och energianvändningen för hela byggnaden, får vi ett underlag för att designa den lämpligaste anläggningen. Vi kan därför föreslå tekniska lösningar som garanterar låg energiförbrukning och bibehåller högsta möjliga komfort för brukarna, med hänsyn till investering och underhållskostnader.
 

bottom of page