top of page

Geolux OU är teknikkonsult grundat 2004 i Tallinn, Estland. Bolaget är verksamt inom byggsektorn och specialiserade på VVS-projektering.

Bolaget har god erfarenhet inom geotermisk energi och utveckling av effektiva energilösningar med stor miljöhänsyn för byggnader och anläggningar under hela livscykeln.

Inom energiteknik håller vi oss uppdaterade med nya kunskaper och lösningar och kan erbjuda tjänster som motsvarar nuvarande krav.

Bolaget har god erfarenhet ROT-projekt för bostäder, kontor, utbildningsbyggnader samt drift av köpcentrum.

Vi har mycket goda kunskaper inom mjukvara som 3D-CAD (Revit, Tekla, Navisworks) samt beräkningsprogrammet IDA-ICE.

bottom of page